HEADERPALIAEKKLISIA bannertv.fw 

                                                                                                                              επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

 • Θεραπεύουν τις ψυχές και τα σώματα ακόμα και σήμερα

  Θεραπεύουν τις ψυχές και τα σώματα ακόμα και σήμερα Περισσότερα
 • Οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός (1 Ιουλίου)

  Οι άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός (1 Ιουλίου) Περισσότερα
 • Δέν σώζεται αὐτός πού νοιώθει σίγουρος

  Δέν σώζεται αὐτός πού νοιώθει σίγουρος Περισσότερα
 • Κυριακή Γ’ Ματθαίου – Η πρόνοια του Θεού

  Κυριακή Γ’ Ματθαίου – Η πρόνοια του Θεού Περισσότερα
 • «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

  «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων». Περισσότερα
 • Πρόσεχε άγρυπνα τον εαυτό σου και γίνε συνετός

  Πρόσεχε άγρυπνα τον εαυτό σου και γίνε συνετός Περισσότερα
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

banner11

                        imkby teliko           PI1           VIMA          DHMOS TELIKOS12345 resize   

                         

                          239               237               GetAttachment

             

                         242                344                programmaakolouthiwn

Οι συνεργάτες μας

             

                    kalinikos TELIKO 15                7777                TELIKH ORISTIKO STEFANOS

                   

                    afentaki teliko                 KAT IVAN BAS                Skontzos Telek           

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΕΠΟΙΚΙΣΤΑΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

 9090

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ὀκτωβρίου, ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (π.ἑ.) / 8ης Νοεμβρίου 2016,

Ἰσραηλινοί ἐποικισταί (settlers)– μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς  ὀργάνωσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ», οἱ ἐργαζόμενοι νά ἀπελευθερώσουν τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῶν μή Ἰουδαϊκῶν στοιχείων καί οἱ ἐν τῇ νοοτροποίᾳ ταύτῃ  καταλαβόντες τό ἔτος 1991 ἄνευ  γνώσεως καί συγκαταθέσεως τοῦ Πατριαρχείου τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ξενῶνος δηλονότι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου / St. John Hostel, παρεβίασαν δικαστικήν συμφωνίαν καί ἐξαπατήσαντες τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἐγκατέστησαν σιδηροῦν φράκτην καί χαλάσαντες ὀροφήν ἑνός ἐκ τῶν δωματίων τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, κατῆλθον εἰς αὐτό.

Ὅτε τοῦτο ἐγένετο ἀντιληπτόν, κατῆλθον ἐπί τόπου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Πρόεδρος τῶν Οἰκονομικῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί ἄλλοι καί ἐπί πάντων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί καλέσαντες ἐπί τούτου τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως διά τό ὅτι ἡ πράξις αὕτη ἀποτελεῖ παραβίασιν ὑπαρχούσης δικαστικῆς ἀποφάσεως περί οὐδεμιᾶς ἀλλαγῆς τῆς κειμένης ἐν τῷ ξενῶνι καταστάσεως, ὡς καί παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, καθ᾽ ὅτι εἰς τόν χῶρον αὐτοῦ εὑρίσκεται τό εἱρημένον παρεκκλήσιον. Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία συνεργασθεῖσα μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἀπεμάκρυνε τούς οἰκιστάς ἐκ τοῦ δωματίου, εἰς τό ὁποῖον εἰσῆλθον, ἄχρι διευθετήσεως τοῦ προβλήματος τήν ἑπομένην διά δικαστικῆς ἐντολῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης 27ας Ὀκτωβρίου / 9ης Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. κατῆλθε καί πάλιν ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῶν ὡς ἄνω εἱρημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συνεργασθέντες μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, συνεφώνησαν νά ἐργασθοῦν οἱ Νομικοί Σύμβουλοι τῶν δύο πλευρῶν διά τήν ἐπαναφοράν τῶν ἀλλαγέντων εἰς τήν προτέραν αὐτῶν κατάστασιν ὑπό τόν ὅρον τῆς διασφαλίσεως τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος εἰς τό ἑξῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ἐναντίας.

Ἡ ἐπαναφορά τοῦ παραβιασθέντος φράχτου.      Ἡ παραβίασις δωματίου τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.     Ἡ παραβίασις δωματίου τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.     Ἡ κατεστραμμένη ὀροφή.     Ἡ παραβίασις δωματίου τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος κατερχόμενος εἰς τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς.     Ὁ Μακαριώτατος, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἡ Συνοδεία καί ἡ Ἀστυνομική Ἀρχή εἰς αὐτοψίαν.     Ὁ Μακαριώτατος, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ἡ Συνοδεία καί ἡ Ἀστυνομική Ἀρχή εἰς αὐτοψίαν.     Ἡ κατεστραμμένη ὀροφή τοῦ κτιρίου ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου.     Ἡ ἐπιδιόρθωσις τῆς στέγης.

Ἡ ἐπιδιόρθωσις τῆς στέγης.     Ἡ κατεστραμμένη ὀροφή.     Ἡ κατεστραμμένη ὀροφή.     Ἡ ἐπιδιόρθωσις τῆς στέγης.     Τό παραβιασθέν διαμέρισμα τοῦ Πατριαρχείου.

 

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.  

Γενικά Θέματα

Βίντεο

Εκκλησιαστικές ειδήσεις

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού