επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει.

Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν.

Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Πάσχα.

Ἡ Κυριακή του Πάσχα.

Λόγος εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν.

Λόγος για το Πάσχα Νο1.

Λόγος για το Πάσχα Νο2.

Μελέτη Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου.

Περί της Αναστάσεως Χριστού.

Το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα.

ΤΟΥ ΘΩΜΑ:

Ἀπιστία καὶ θεία συγκατάβαση.

Η δυσπιστία τοῦ Θωμᾶ καί οἱ ἀναλλοίωτοι μαθητές Νο1.

Η δυσπιστία τοῦ Θωμᾶ καί οἱ ἀναλλοίωτοι μαθητές Νο2.

Ομιλία εις την Κυριακή του Θωμά.

Κυριακή Θωμά Νο1.

Κυριακή Θωμά Νο2.

 

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ:

Η Κυριακὴ των Μυροφόρων Νο1.

Η Κυριακὴ των Μυροφόρων Νο2.

Η Κυριακὴ των Μυροφόρων Νο3.

Η Κυριακὴ των Μυροφόρων Νο4.

Στίς Μυροφόρες καί στή θεόσωμο ταφή τοῦ Κυρίου.

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ:

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου Νο1.

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου Νο2.

Ἡ Κυριακή τοῦ Παραλύτου Νο3.

Μαζὶ μὲ Τὸν Ἰησοῦ.

Ομιλία στο Πέμπτο Εωθινό Ευαγγέλιο.

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ:

Ομιλία για τον Τυφλό.

Τοῦ Τυφλοῦ

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού