επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

Ἐγκώμιο στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου.

 

Στή Γέννηση τοῦ Ἁγίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

 

Στήν ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

 

Στόν πάνσεπτο τοῦ Χριστοῦ Πρόδρομο καί Βαπτιστή Ἰωάννη.

 

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού