επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

ΑΓΙΑ & ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ:

Ἡ συκιὰ τοῦ Εὐαγγελίου.

Εἰσοδικὸν στὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Υμνολογία Μεγάλης Εβδομάδος Νο1.

Υμνολογία Μεγάλης Εβδομάδος Νο2

Ἡ συκιὰ τοῦ Εὐαγγελίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ:

Εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν.

Τά τάλαντα.

Τό Κοντάκιον καί τά Ἀπόστιχα ἰδιόμελα τῆς Μεγάλης Τρίτης.

Μεγάλη Τρίτη.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ:

Ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος.

Ὁ προδότης Ἰούδας.

Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός.

Ὢ παγκάκιστη ἀμέλεια.

Η προδοσία τουθ Ιούδα.

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ:

 Ἀτενίζοντας τὸν Σωτῆρα στό Σταυρό.

Οἱ πέντε πληγές.

Υμνολογία Μεγάλης Πέμπτης.

Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό.

Στο Σταυρό και το ληστή.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Εἰς τό Σωτήριον Πάθος Α

Εἰς τό Σωτήριον Πάθος Β.

Τὸ ἐσφαγμένον ἀρνίον.

Ὑμνολογικά Μεγάλης Παρασκευῆς.

Χριστιανός καί Σταυρός.

ΜΕΓΑΛΗΟ ΣΑΒΒΑΤΟ:

Ὁ Ὕμνος τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων.

Ὁ Νικητής τοῦ θανάτου.

Μέγα Σάββατο.

Η Κάθοδος του Χριστού εις τον Άδην.

Εις τον Τάφον.

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού