επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

9134

ποτελε κόσμημα τν μαρτύρων το 3ου αώνα μ.Χ. πατέρας της ταν π τος πι πλούσιους εδωλολάτρες τς λιουπόλεως κανομαζόταν Διόσκορος.

Μοναχοκόρη Βαρβάρα, διακρινόταν γι τν μορφι το σώματός της, τν εφυΐα κα σωφροσύνη της. Στν χριστιανικ πίστη κατήχησε κα ελκυσε τν Βαρβάρα μία εσεβς χριστιαν γυναίκα. Τν ζωή της μέσα στ εδωλολατρικ περιβάλλον Βαρβάρα περνοσε «ν πάσ εσεβεί κα σεμνότητι». Δηλαδ μ κάθε εσέβεια κα σεμνότητα.

μως τ γεγονς ατό, δν μεινε γι πολ καιρ μυστικό. Διόσκορος μαθε τι κόρη του εναι χριστιαν κακνευρισμένος διέταξε τν αστηρ περιορισμό της. λλ Βαρβάρα κατόρθωσε κα δραπέτευσε. πατέρας της τότε ξαπέλυσε γριο κυνηγητ μέσα στς σπηλις κα τ δάση, που κρυβόταν κόρη του. Τελικά, κατόρθωσε κα τν συνέλαβε.

λλσπλαχνος κα πωρωμένος εδωλολάτρης πατέρας, παρέδωσε τν κόρη του στν γεμόνα Μαρκιανό. Ατός, φο στν ρχ δν κατόρθωσε μ δελεαστικος τρόπους ν μεταβάλει τν πίστη της, διέταξε κα τν μαστίγωσαν νελέητα. Κατόπιν τν φυλάκισε, λλ μέσα κε Θες θεράπευσε τς πληγς τς Βαρβάρας κανίσχυσε τ θάρρος της.
Τότε
γεμόνας θέλησε ν τ διαπομπεύσει δημόσια γυμνή. λλνβγαζαν τ ροχα της, λλα ραιότερα μφανίζονταν στ σμα της. γεμόνας βλέποντας τ θαμα, διέταξε νποκεφαλισθε. Χωρς καθυστέρηση, διος κακοργος πατέρας της, νέλαβε κα τν ποκεφάλισε.


πολυτίκιον. χος πλ. α’. Τν συνάναρχον Λόγον.

Τς Τριάδος τν δόξαν νακηρύττουσα, ν τ λουτρ τρες θυρίδας πεσημήνω σοφς, κοινωνίαν πατρικν λιποσα πάνσεμνε· θεν γώνισαι λαμπρς, ς παρθένος εκλεής, Βαρβάρα Μεγαλομάρτυς. λλ μ παύσ πρεσβεύειν, λεηθναι τς ψυχς μν.

Κοντάκιον. χος δ’. ψωθες ν τ Σταυρ.

Τν Τριάδι εσεβς μνουμέν, κολουθήσασα σεμνθληφόρε, τ τν εδώλων λιπες σεβάσματα, μέσον δ το σκάμματος, ναθλοσα Βαρβάρα, τυράννων ο κατέπτηξας, πειλς νδρειόφρον, μεγαλοφώνως κράζουσα σεμνή· Τριάδα σέβω, τν μίαν Θεότητα.

Μεγαλυνάριον.
Πατέρα λιπο
σα τν δυσσεβ, δείχθης θυγάτηρ, Βασιλέως τν ορανν, πρ ο προθύμως, θλήσασα Βαρβάρα, λυτροσαι πάσης νόσου, τος προσιόντας σοι.

synaxaristis

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού