επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Εγώ πατήρ, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος. Παν όπερ αν θέλης εγώ. Μηδενός εν χρεία καταστής. Εγώ δουλεύσω. Ήλθον γαρ διακονήσαι, ου διακονηθήναι. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μήτηρ. Πάντα εγώ. Μόνον οικείως έχε προς εμέ. Εγώ πένης δια σε και αλήτης δια σε, επί σταυρού δια σε, επί τάφου δια σε, άνω υπέρ σού εντυγχάνω τω Πατρί. Κάτω υπέρ σού πρεσβευτής Παραγέγονα παρά του Πατρός. Πάντα μοι συ και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις;»

(Αγ. Ιωάν. Χρυσόστομος)

Μαθήματα: Κάθε Κυριακή 4:00-6:00μ.μ.  (για αρχάριους)

                                                6:00-8:00μ.μ. (για προχωρημένους)

Καθηγητής: κ. Νικόλαος Λελεκάκης

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού