επικοινωνία unnamed  321  290  267  dgd

banner11

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής (3 Απριλίου)

σιος Νικήτας καταγόταν π τν Καισάρεια τς Βιθυνίας κα ζησε τν 8ο αἰῶνα μ.Χ. Σ βρεφικ λικία μεινε ρφανς π μητέρα κα τν νατροφή του τν νέλαβαν νάρετη γιαγιά του κα εσεβς Φιλάρετος, πατέρας του, ποος νέθεσε π πολ νωρς τν κπαίδευσή του σ κάποιο κληρικ φημισμένο γι τς παιδαγωγικς κα πνευματικές του ρετές. τσι νεαρς Νικήτας πόκτησε ξιόλογη κοσμικ κα πνευματικ παιδεία.

φο γκατέλειψε πατέρα, μητέρα, δελφούς, δελφές, συγγενες, σπίτι, πατρίδα, πλούτη κα σήκωσε τν σταυρό του μ προθυμία, κολούθησε τν Χριστ κα γινε ξιος μαθητς ατο.

Σ νεαρ λικία κατέφυγε στν περίφημη μον το Μηδικίου τς Τριγλίας, που γρήγορα, γι τς πολλές του ρετές, κατάκτησε τν γάπη κα τν κτίμηση λων τν δελφν τς μονς, ο ποοι μετ τν θάνατο το γουμένου Νικηφόρου, τν ξέλεξαν γούμενο τς μονς, π Πατριάρχου Ταρασίου (784 – 806 μ.Χ.).
Λόγω τ
ς σταθερς πίστεώς του στν διδασκαλία κα παράδοση τς κκλησίας μας γι τς ερς εκόνες σιος ξορίσθηκε, π ατοκράτορα Λέοντος το Ε’ (813 – 820 μ.Χ.), στν κωμόπολη Μασαλεν τς Μικρς σίας. π κε νακλήθηκε γι ν ξορισθε κ νέου, τ 815 μ.Χ., στ νσο τς γίας Γλυκερίας κοντ στν κρίτα. πανέκαμψε στν Κωνσταντινούπολη π βασιλέως Μιχαλ το Τραυλο (820 – 829 μ.Χ.) κα γκαταστάθηκε σ κάποιο μετόχι στ βόρειο τμμα τς πόλεως, τ ποο πιθανς νκε στ μον Πελεκητς. Πρς τν σιο γραφε συνεχς γιος Θεόδωρος Στουδίτης. σιος Νικήτας μολογητς κοιμήθηκε μ ερήνη στν τόπο πο εχε γκατασταθε.

πολυτίκιον. χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.

ς νίκης πώνυμος, τν θεοσδότων θεσμν, φρουρς περίτρεπτος κα στλος, φθης στερρός, Νικήτα μακάριε· σ γρ τς παθείας, κοσμηθες τας κτσιν, αγλ μολογίας, τν σν βίον φαιδρύνεις. Κα νν τν σο προσιόντων, δέχου τν ανεσιν.

 

Κοντάκιον. χος πλ. δ’. Τ περμάχ.

ς συχίας ποφήτης πρακτικώτατος,

Τς ποιμανσίας φθαλμς φθης κοίμητος

Τς Μονς καθηγησάμενος Μηδικίου·

λλ’ ς φύλαξ τν νθέων παραδόσεων

Διαρρύθμισον Νικήτα θεί Πνεύματι
Το
ς βοντάς σοι, χαίροις Πάτερ τρισόλβιε.Μεγαλυνάριον.
Ν
κος ρας Πάτερ κατ παθν, νικητς δείχθης, ναντίων τν δυσμενν· κα ς νικηφόρος, ν πσιν Νικήτα, νικητικν δέξω, θεόθεν στέφανον.

synaxarion.gr

Επιμέλεια:π. Στέφανος Κωστόπουλος (Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Βύρωνος)

ΓΩΝΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝ

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Λεμεσού